?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "//www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> ʮͼ:国际/国内新闻--上海天气?/title> <link href="/Style/Common.css" rel="Stylesheet" type="text/css" /> <link id="cssChange" href="/Style/s1/s1.css" rel="Stylesheet" type="text/css" /> <link href="/Style/jquery.autocomplete.css" rel="Stylesheet" type="text/css" /> <link href="/Style/info.css" rel="Stylesheet" type="text/css" /> <link href="/Style/jsimageplayer.css" rel="Stylesheet" type="text/css" /> <link href="/newStyle/Common.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/newStyle/indexbox.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <!-- <style type="text/css"> .div300b ul li{ line-height:24px; padding-left:5px; background:url(Images/shipin_12.jpg) no-repeat 6px 6px;margin-bottom:5px;} </style>--> <link rel="canonical" href="//www.e3qaw.cn/html/be9c4560-a87a-4628-92a7-82045fd1e29a/infolist/1.html"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <div class="mainBox"> <div class="divBg"> <div id="banner"> </div> <div class="topTitle"> <ul class="xxp"> <li class="xxp"><a href="javascript:setHomepage();">设为首页</a></li> <li class="xxp"><a href="javascript:addfavorite();">加入收藏</a></li> </ul> </div> <div class="search"> <div class="t2"> <div class="t21 searchborder"> <input type="text" class="txt" id="citykey" value="输入城市名、电话区号、邮编等查询" /> <img id="weathersearch" src="/newImagesTwo/btnsearch.jpg" align="absmiddle" /> </div> </div> </div> <ul class="nav"> <li class="xxp"> <a id="home" href="/index.html" style="width: 93px;"><img src="/newImagesTwo/navs/home_01.jpg" /></a></li> <li class="xxp"><a id="news" href="/newsindex.html"><img src="/newImagesTwo/navs/news_01.jpg" /></a></li> <li class="xxp"><a id="warning" href="/alertlist.html"> <img src="/newImagesTwo/navs/warning_01.jpg" /></a></li> <li class="xxp"><a id="science" href="/ScienceIndex.html"> <img src="/newImagesTwo/navs/science_01.jpg" /></a></li> <li class="xxp"><a id="life" href="/HealthIndex.html"> <img src="/newImagesTwo/navs/life_01.jpg" /></a></li> <li class="xxp"><a id="traveling" href="/TravelIndex.html"><img src="/newImagesTwo/navs/traveling_01.jpg" /></a></li> <li class="xxp"><a id="transportation" href="/trafficindex.html"><img src="/newImagesTwo/navs/transportation_01.jpg" /></a></li> <li class="xxp"><a id="video" href="/html/video/video.html"><img src="/newImagesTwo/navs/video_01.jpg" /></a></li> <li class="xxp"><a id="microblog" href="/Environment.html"><img src="/newImagesTwo/navs/microblog_01.jpg" /></a></li> <li class="xxp"><a id="digitalmeteo" href="/gisstat.html"> <img src="/newImagesTwo/navs/digitalmeteo_01.jpg" /></a></li> <li class="xxp"><a id="pluginunit" target="_blank" ><img src="/newImagesTwo/navs/pluginunit_01.jpg" /></a></li> </ul> <div class="div982 clearfix"> <div class="left670"> <div class="postion">您现在的位置?a href="/">上海天气?/a> > <strong class="xxp">国际/国内新闻</strong> </div> <div class="div666 border"> <div class="newscenter white"> <h2 class="h2">国际/国内新闻 </h2> </div> <div class="div666b border clearfix"> <!-- 图片播放器主?begin --> <div id="ImgPlayer"> <!-- 大图 begin --> <div id="ImgBlk"> <div id="ss_img_div"> <a href="javascript:ss.hotlink();"> <img id="ss_img" style="filter:blendTrans(Duration=1);" width="430" height="300" src="" /> </a> </div> <div id="ImgNum"> <!-- 数字 begin --> <ul class="xxp"> <li class="itemOff" id="imbtn0" onclick="ss.goto_slide(0)">1</li> <li class="itemOff" id="imbtn1" onclick="ss.goto_slide(1)">2</li> <li class="itemOff" id="imbtn2" onclick="ss.goto_slide(2)">3</li> <li class="itemOff" id="imbtn3" onclick="ss.goto_slide(3)">4</li> <li class="itemOff" id="imbtn4" onclick="ss.goto_slide(4)">5</li> </ul> <!-- 数字 end --> <!-- 播放 begin --> <div id="Play" onclick="ss.play(); document.getElementById('Pause').style.display='block'; this.style.display='none';" onmousemove="this.style.color='#c00';" onmouseout="this.style.color='#7D98BF';" style="display:none;">自动播放</div> <!-- 播放 end --> <!-- 暂停 begin --> <div id="Pause" onclick="ss.pause(); document.getElementById('Play').style.display='block'; this.style.display='none';" onmousemove="this.style.color='#c00';" onmouseout="this.style.color='#7D98BF';">暂停播放</div> <!-- 暂停 end --> </div> </div> <!-- 大图 end --> <!-- 标题正文 begin --> <!-- 内容 begin --> <div id="Txt"> <h2 id="tt"></h2> <p id="cons"></p> </div> <!-- 内容 end --> <!-- 日期 begin --> <div id="date_PN"> <div id="date"></div> </div> <!-- 日期 end --> <!--TxtBlk此层无用?010.5.6?-> <div id="TxtBlk"> </div> <!-- 标题正文 end --> </div> <!-- 图片播放器主?end --> </div> <ul class="infolist"> <li class="xxp"><span class="blue">2018-07-10</span><a href="/html/be9c4560-a87a-4628-92a7-82045fd1e29a/infodetail/e08c59ab-ee8c-4ea8-a78f-17e134f5a482.html" target="_blank" >中国气象局升级重大气象灾害应急响应为Ⅱ级</a></li> <li class="xxp"><span class="blue">2018-07-10</span><a href="/html/be9c4560-a87a-4628-92a7-82045fd1e29a/infodetail/8a5056db-a569-450b-b3c5-6c2369952aa7.html" target="_blank" >今年首个台风红色预警 福建浙江台湾岛等地有大暴?/a></li> <li class="xxp"><span class="blue">2018-07-10</span><a href="/html/be9c4560-a87a-4628-92a7-82045fd1e29a/infodetail/d3c7e629-0e3a-4f83-bede-b27f5b4e8805.html" target="_blank" >暴雨蓝色预警:四川陕西山西等8地部分地区有大雨或暴?/a></li> <li class="xxp"><span class="blue">2018-07-10</span><a href="/html/be9c4560-a87a-4628-92a7-82045fd1e29a/infodetail/496cb964-417a-4360-9262-29f3956fec0f.html" target="_blank" >台风橙色预警:浙江福建台湾岛部分地区有大雨或暴雨</a></li> <li class="xxp"><span class="blue">2018-07-09</span><a href="/html/be9c4560-a87a-4628-92a7-82045fd1e29a/infodetail/2605615a-9cbf-4621-a8a3-aaf4a2a87c96.html" target="_blank" >未来三天四川强降雨持?广元绵阳等多地有大暴?/a></li> <li class="xxp"><span class="blue">2018-07-09</span><a href="/html/be9c4560-a87a-4628-92a7-82045fd1e29a/infodetail/9ed4ab62-78b0-4c88-a95d-6fb18b94031a.html" target="_blank" >湖南多地现不同程度气象洪?未来三天高温发展</a></li> <li class="xxp"><span class="blue">2018-07-09</span><a href="/html/be9c4560-a87a-4628-92a7-82045fd1e29a/infodetail/ea2d73a0-7ca6-41f1-9502-095aa8620f32.html" target="_blank" >台风黄色预警:玛莉亚将于11日早晨到上午登陆闽浙沿海</a></li> <li class="xxp"><span class="blue">2018-07-09</span><a href="/html/be9c4560-a87a-4628-92a7-82045fd1e29a/infodetail/aa04f4e5-1e19-49d5-8d5c-6ba1d91fdbd8.html" target="_blank" >北方迎新一轮强降雨 “玛莉亚?0日起影响浙闽等地</a></li> <li class="xxp"><span class="blue">2018-07-08</span><a href="/html/be9c4560-a87a-4628-92a7-82045fd1e29a/infodetail/3e6a2f84-0c7d-482d-8357-8b9d746c3c14.html" target="_blank" >未来四天广东多地将迎明显雷雨 中北部高温持?/a></li> <li class="xxp"><span class="blue">2018-07-08</span><a href="/html/be9c4560-a87a-4628-92a7-82045fd1e29a/infodetail/a09c634e-d8e2-4ab3-a659-c57f5301dd7b.html" target="_blank" >日本罕见暴雨天气已致至少49人死?另有48人失?/a></li> <li class="xxp"><span class="blue">2018-07-08</span><a href="/html/be9c4560-a87a-4628-92a7-82045fd1e29a/infodetail/7305a973-cf0c-42ae-83ae-773d5469e897.html" target="_blank" >四川等有分散性强降雨 下周江南高温发力</a></li> <li class="xxp"><span class="blue">2018-07-08</span><a href="/html/be9c4560-a87a-4628-92a7-82045fd1e29a/infodetail/42b4931c-0ad0-4af8-9873-3d7421f5149b.html" target="_blank" >台风“玛莉亚”将?1日登陆台?尔后再登福建</a></li> <li class="xxp"><span class="blue">2018-07-07</span><a href="/html/be9c4560-a87a-4628-92a7-82045fd1e29a/infodetail/d3b82cac-4a89-4010-aac7-efefecb4ff0c.html" target="_blank" >重庆强降雨致多地受灾 西部今有中到大雨山体滑坡风险?/a></li> <li class="xxp"><span class="blue">2018-07-07</span><a href="/html/be9c4560-a87a-4628-92a7-82045fd1e29a/infodetail/1bad494b-5b4e-4239-beac-4d2660444456.html" target="_blank" >周末河北有中到大雨局地暴?气温回落?0℃以?/a></li> <li class="xxp"><span class="blue">2018-07-07</span><a href="/html/be9c4560-a87a-4628-92a7-82045fd1e29a/infodetail/52c49206-b357-42ca-93a5-fce0c4e00469.html" target="_blank" >超强台风“玛莉亚”或将于11日白天登陆浙闽沿?/a></li> <li class="xxp"><span class="blue">2018-07-07</span><a href="/html/be9c4560-a87a-4628-92a7-82045fd1e29a/infodetail/c44235e0-281d-4558-8eef-f54202755f59.html" target="_blank" >周末北方雨水浇灭高温 南方强降水减?/a></li> <li class="xxp"><span class="blue">2018-07-06</span><a href="/html/be9c4560-a87a-4628-92a7-82045fd1e29a/infodetail/43baf518-0dd3-4308-85e2-c7558f68be35.html" target="_blank" >暴雨黄色预警 四川贵州湖南江西等地有大暴雨</a></li> <li class="xxp"><span class="blue">2018-07-06</span><a href="/html/be9c4560-a87a-4628-92a7-82045fd1e29a/infodetail/5ae1f05c-f7f4-45f0-9548-a9c5f6a2b1cb.html" target="_blank" >超强台风“玛莉亚”将?0日前后进入东海海?/a></li> <li class="xxp"><span class="blue">2018-07-06</span><a href="/html/be9c4560-a87a-4628-92a7-82045fd1e29a/infodetail/d3383a14-3456-445a-a9e6-2f9fe1e2b798.html" target="_blank" >“玛莉亚”增强为超强台风?趋向日本冲绳</a></li> <li class="xxp"><span class="blue">2018-07-06</span><a href="/html/be9c4560-a87a-4628-92a7-82045fd1e29a/infodetail/797d8d17-1a49-405e-b13e-ef40f4a861f7.html" target="_blank" >暴雨黄色预警:江苏江西浙江福建贵州有大暴?/a></li> </ul> <div class="dataPage"><div class="showpage">?b> 11449</b> ?nbsp;   首页  上一?nbsp; <a href="/html/be9c4560-a87a-4628-92a7-82045fd1e29a/infolist/2.html">下一?/a> <a href="/html/be9c4560-a87a-4628-92a7-82045fd1e29a/infolist/573.html">尾页</a> 页次?strong><font color=red>1</font>/573</strong>? 20 ??nbsp; 转到?select name='page' size='1' onchange="javascript:LocationHref('/html/be9c4560-a87a-4628-92a7-82045fd1e29a/infolist/'+this.options[this.selectedIndex].value+'.html')"> </select></div><a id='locationhref' href='' style='display:none'>reload</a> </div> </div> </div> <div class="right302"> <div style="padding-bottom:3px;"><a href="/html/live/2/1.html"><img src="/images/taifeng.png" /></a></div> <div class="div300b border clearfix"> <h2 class="h2b">新闻搜索</h2> <div style="padding:5px 10px"> ?nbsp; 目:<select id="selCategory" name="selCategory" class="searchborder" style="width:200px;"> </select> </div> <div style="float:left;padding:5px 10px;">关键字:<input id="videokey" class="searchborder" name="videokey" type="text" value="输入关键? /><input type="hidden" id="Statuss" /><input type="hidden" id="Timesss" /></div> <div id="searchvideo" style="margin-top:5px;"></div> </div> <div class="div302" id="expoflash"> </div> <div class="div298 border"> <h2 class="h2 h2bg">本类热点排行</h2> <div class="right1a"> <div class="yellow"><a href="/html/be9c4560-a87a-4628-92a7-82045fd1e29a/infodetail/110ff991-a4cf-418c-8533-a1be65d7081c.html" target="_self">华北黄淮风来霾散 浙江广西有大?/a></div> <a href="/html/be9c4560-a87a-4628-92a7-82045fd1e29a/infodetail/110ff991-a4cf-418c-8533-a1be65d7081c.html" target="_self"><img src="//www.e3qaw.cn/upload/Info/20141101/1d040f04-70c7-4406-b7e2-06d029cc484b.jpg" width="80" height="60" /> 今(11?日)明天,一股中等强度冷空气将自北向南影响我国中东部,大部地区将??℃降温,局地降幅可?..<span class="yellow">[详细]</span></a> </div> <ul class="right1b"> <li class="xxp"><span class='one'>2</span><a href="/html/be9c4560-a87a-4628-92a7-82045fd1e29a/infodetail/bf5b7b1c-24e4-446c-b4cf-37b44e885b4c.html" target="_self">黄淮等地晴好利收?西南持续阴雨不利秋播</a></li> <li class="xxp"><span class='one'>3</span><a href="/html/be9c4560-a87a-4628-92a7-82045fd1e29a/infodetail/371c0df6-4d1e-4ff4-a140-64ffa539646c.html" target="_self">日本东部千叶县近海地震致一死一?/a></li> <li class="xxp"><span >4</span><a href="/html/be9c4560-a87a-4628-92a7-82045fd1e29a/infodetail/c78cf35d-84b4-497b-b1d4-24ee73d11e8d.html" target="_self">联合国称需求增加与气候变化威胁世界水资源</a></li> <li class="xxp"><span >5</span><a href="/html/be9c4560-a87a-4628-92a7-82045fd1e29a/infodetail/5ae46c51-2348-4211-8191-50ab91428687.html" target="_self">14日至17日我国将出现大范围雨雪天?/a></li> <li class="xxp"><span >6</span><a href="/html/be9c4560-a87a-4628-92a7-82045fd1e29a/infodetail/db9409df-89f8-4453-b21f-663f4e5f8a72.html" target="_self">北方多地飘雪道路湿滑 南方持续阴雨难见?/a></li> <li class="xxp"><span >7</span><a href="/html/be9c4560-a87a-4628-92a7-82045fd1e29a/infodetail/7887b542-6978-428e-8d05-0e32711fc5bd.html" target="_self">南方大部持续阴雨 江南华南土壤过湿将加?/a></li> <li class="xxp"><span >8</span><a href="/html/be9c4560-a87a-4628-92a7-82045fd1e29a/infodetail/6de8f542-7c11-42c3-a93e-22d5d593b9d3.html" target="_self">广东雨雾致航运停航或延误 未来三天雨雾?..</a></li> <li class="xxp"><span >9</span><a href="/html/be9c4560-a87a-4628-92a7-82045fd1e29a/infodetail/2eae5b8d-8109-42fc-a6cb-354acae0aa9f.html" target="_self">吉林出现入冬最强降?雪后局地降?3?/a></li> <li class="xxp"><span >10</span><a href="/html/be9c4560-a87a-4628-92a7-82045fd1e29a/infodetail/8db5054b-229e-4333-b4c2-b5569d5c28fa.html" target="_self">东北新疆降雪频繁 南方大范围降雨持?/a></li> </ul> </div> <div class="div298 border right3"> <h2 class="h2b">本类最新图?/h2> <div class="xxp"><a href="/html/be9c4560-a87a-4628-92a7-82045fd1e29a/infodetail/e49bebae-9383-4f8f-ab16-db4962597d52.html" target="_self"><img src="//www.e3qaw.cn/uploadfiles/Info/20180702/72fca0f3-fd7b-458b-a6cc-0546225bd987.jpg" width="100" height="80" /><br/>南极冰盖上出?..</a></div> <div class="xxp"><a href="/html/be9c4560-a87a-4628-92a7-82045fd1e29a/infodetail/8925aaa9-1ad2-47f7-84fc-0b89a7945de7.html" target="_self"><img src="//www.e3qaw.cn/uploadfiles/Info/20180630/f410b5be-620c-4590-9a2a-58e5203721c1.jpg" width="100" height="80" /><br/>浙江台州昨现?..</a></div> <div class="xxp"><a href="/html/be9c4560-a87a-4628-92a7-82045fd1e29a/infodetail/7897aad7-114e-4eaf-8968-dddeda7a5510.html" target="_self"><img src="//www.e3qaw.cn/uploadfiles/Info/20180629/4c6b16cf-c0f1-45b1-9d5b-927f86a45b83.jpg" width="100" height="80" /><br/>稀有荷花并蒂莲...</a></div> <div class="xxp"><a href="/html/be9c4560-a87a-4628-92a7-82045fd1e29a/infodetail/8491bc80-0268-4b3f-93df-b1207b577ecc.html" target="_self"><img src="//www.e3qaw.cn/uploadfiles/Info/20180621/f0436229-d8d4-44d0-8b7d-1fbc97f0f4e1.jpg" width="100" height="80" /><br/>黄果树瀑布迎来...</a></div> </div> </div> </div> </div> <div class="footer white mm"><a href="/html/E8D89D89-E7EF-41A2-B2EA-D0D49BAD1FAE/infodetail/d0267888-604b-4aef-bf3e-8920d9a8895e.html" target="_blank">关于我们</a> - <a href="/html/8EB01B73-AB49-4477-9607-26A2349AB1AC/infodetail/59bdba48-958f-48ec-be59-a977d491638b.html" target="_blank">联系我们</a> - <a href="#">网站律师</a> - <a href="#">便用帮助</a> - <a href="//www.e3qaw.cn/" title="11ѡ">11ѡ</a></div> <div class="divBg mmImport"> <div class="bottom clear"><a target="_blank">沪B2-20050088-61</a> <br> Copyright<span style=" font-family:Arial">©</span>上海市公共气象服务中?All Rights Reserved?010-2015)版权所?复制必究<br> 客服邮箱:soweatherservice!smb.gov.cn 投稿邮箱:soweatherservice!smb.gov.cn<br> 郑重声明:使用本站天气信息,请与本站联系获取天气信息使用授权</div> </div> <div class="bottomBG"></div> <!--页面最后更新时间:2018/7/10 14:27:20--> <div style="display:none"></div></div> <li><a href="//www.e3qaw.cn/n75387/373892.html "> ʷ塱 </a> 2018-08-14</li> <li><a href="//www.e3qaw.cn/177320/9669451.html ">㽭ѧҵʵϰƽ̨ </a> 2018-08-14</li> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?f7a6bc378844a5df707c414e6b6fea33":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?f7a6bc378844a5df707c414e6b6fea33"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <a href="//www.nqoi.world" target="_blank">140</a>| <a href="//www.aibleu.com" target="_blank">700</a>| <a href="//www.hlyl.world" target="_blank">505</a>| <a href="//www.31659371.com" target="_blank">304</a>| <a href="//www.pkkw.net" target="_blank">408</a>| <a href="//www.qgal.world" target="_blank">646</a>| <a href="//www.hlbq.world" target="_blank">222</a>| <a href="//www.gtlb.net" target="_blank">592</a>| <a href="//www.40169155.com" target="_blank">316</a>| <a href="//www.wpqt.net" target="_blank">873</a>| </body> </html>