?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "//www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 11ѡ˹ƻ:极速狂?-上海天气?/title> <link href="/Style/Common.css" rel="Stylesheet" type="text/css" /> <link id="cssChange" href="/Style/s1/s1.css" rel="Stylesheet" type="text/css" /> <link href="/Style/jquery.autocomplete.css" rel="Stylesheet" type="text/css" /> <link href="/Style/info.css" rel="Stylesheet" type="text/css" /> <link href="/newStyle/Common.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/newStyle/indexbox.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <!-- <style type="text/css"> .div300b ul li{ line-height:24px; padding-left:5px; background:url(Images/shipin_12.jpg) no-repeat 6px 6px;margin-bottom:5px;} </style>--> <link rel="canonical" href="//www.e3qaw.cn/html/d5ce48c9-c3b5-40ed-9997-ce1e541ed5c5/infolist/1.html"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <div class="mainBox"> <div class="divBg"> <div id="banner"> </div> <div class="search"> <div class="t2"> <div class="t21 searchborder"> <input type="text" class="txt" id="citykey" value="输入城市名、电话区号、邮编等查询" /> <img id="weathersearch" src="/newImagesTwo/btnsearch.jpg" align="absmiddle" /> </div> </div> </div> <ul class="nav"> <li class="xxp"><a id="home" href="/index.html" style="width: 93px;"> <img src="/newImagesTwo/navs/home_01.jpg" /></a></li> <li class="xxp"><a id="news" href="/newsindex.html"> <img src="/newImagesTwo/navs/news_01.jpg" /></a></li> <li class="xxp"><a id="warning" href="/alertlist.html"> <img src="/newImagesTwo/navs/warning_01.jpg" /></a></li> <li class="xxp"><a id="science" href="/ScienceIndex.html"> <img src="/newImagesTwo/navs/science_01.jpg" /></a></li> <li class="xxp"><a id="life" href="/HealthIndex.html"> <img src="/newImagesTwo/navs/life_01.jpg" /></a></li> <li class="xxp"><a id="traveling" href="/TravelIndex.html"> <img src="/newImagesTwo/navs/traveling_01.jpg" /></a></li> <li class="xxp"><a id="transportation" href="/trafficindex.html"> <img src="/newImagesTwo/navs/transportation_01.jpg" /></a></li> <li class="xxp"><a id="video" href="/video/video.html"> <img src="/newImagesTwo/navs/video_01.jpg" /></a></li> <li class="xxp"><a id="microblog" href="/Default.aspx?m=build"> <img src="/newImagesTwo/navs/microblog_01.jpg" /></a></li> <li class="xxp"><a id="digitalmeteo" href="/gisstat.html"> <img src="/newImagesTwo/navs/digitalmeteo_01.jpg" /></a></li> <li class="xxp"><a id="pluginunit" href="/Default.aspx?m=games"> <img src="/newImagesTwo/navs/pluginunit_01.jpg" /></a></li> </ul> <div class="div982 clearfix"> <div class="left670"> <div class="postion">您现在的位置?a href="/">上海天气?/a> > <strong class="xxp">极速狂?/strong> </div> <div class="div666 border"> <div class="newscenter white"> <h2 class="h2">极速狂?</h2> </div> <div style="float:right;width:320px;"> <div class="left1a yellow" style="line-height:40px;text-align:center;padding-right:5px;"><a href="/html/d5ce48c9-c3b5-40ed-9997-ce1e541ed5c5/infodetail/7aa83529-1a4d-4f1f-b6e3-1dba125d9a5b.html">我有50%机会夺冠 静待FIA公正处理车队指令 </a></div> <div class="left1b"><a href="/html/d5ce48c9-c3b5-40ed-9997-ce1e541ed5c5/infodetail/7aa83529-1a4d-4f1f-b6e3-1dba125d9a5b.html" target="_self">来自新浪体育消息:费尔南?阿隆索说他拥?0%的机会赢得今年的F1总冠军。西班牙人在德国夺冠,加上匈牙利的亚军,让他目前在车手积分榜上,只落后顶端的马克-韦伯20分?#8220;仅用了两场正常的比赛,我们便重新回到了总冠军的争夺行列?#8221;阿隆索说道,“的确,我们现在仍在积分榜上落后,并且领先总是更好。但是我相信到最后的两~三场比赛,我们同领先者之间的距离,一定会缩的比当前更小?#8221;“当前,最重要的事情是保持冷静和专注,把我们自己的工作做好。现在很难讲谁我最大的对手,我们几乎是平行的。也许,像汉密尔顿,巴顿和我,这些有过夺冠经验的车手,在冲刺阶段?.. <span class="yellow">[详细]</span></a></div> </div> <!--幻灯片新闻开?-> <div id="slideimg" style="padding-left:5px;padding-top:5px;padding-bottom:5px;"> </div> <!--幻灯片新闻结?-> <ul class="infolist"> <li class="xxp"><span class="blue">2010-08-11</span><a href="/html/d5ce48c9-c3b5-40ed-9997-ce1e541ed5c5/infodetail/7aa83529-1a4d-4f1f-b6e3-1dba125d9a5b.html" target="_blank" >我有50%机会夺冠 静待FIA公正处理车队指令</a></li> <li class="xxp"><span class="blue">2010-07-27</span><a href="/html/d5ce48c9-c3b5-40ed-9997-ce1e541ed5c5/infodetail/24e3297d-321e-4176-9bc8-5d9b9b244ee0.html" target="_blank" >F1德国站阿隆索夺冠</a></li> <li class="xxp"><span class="blue">2010-06-30</span><a href="/html/d5ce48c9-c3b5-40ed-9997-ce1e541ed5c5/infodetail/4a3c4ed3-d6da-4110-a631-72a1d890bc51.html" target="_blank" >欧洲站维泰尔乱中夺冠 汉密尔顿被罚仍获亚军</a></li> <li class="xxp"><span class="blue">2010-06-22</span><a href="/html/d5ce48c9-c3b5-40ed-9997-ce1e541ed5c5/infodetail/b787203d-9d32-4fdf-9a0b-d2cb3f743f50.html" target="_blank" >F1希望从加拿大站汲取经?60次超车堪称最精彩一?/a></li> <li class="xxp"><span class="blue">2010-06-01</span><a href="/html/d5ce48c9-c3b5-40ed-9997-ce1e541ed5c5/infodetail/95fb0a58-32bd-4b1f-83fd-c8b2b2245194.html" target="_blank" >土耳其站汉密尔顿夺?/a></li> <li class="xxp"><span class="blue">2010-05-14</span><a href="/html/d5ce48c9-c3b5-40ed-9997-ce1e541ed5c5/infodetail/024b6317-3b2f-4a4a-9c28-8e2648449c09.html" target="_blank" >梅塞德斯周四收获积极 舒马赫直言竞争对手优势不再</a></li> <li class="xxp"><span class="blue">2010-05-08</span><a href="/html/d5ce48c9-c3b5-40ed-9997-ce1e541ed5c5/infodetail/08e11ff0-5196-49f1-b725-6f683adbca36.html" target="_blank" >F1西班牙站二次练习 红牛包揽前二 舒马赫再列第?/a></li> <li class="xxp"><span class="blue">2010-04-06</span><a href="/html/d5ce48c9-c3b5-40ed-9997-ce1e541ed5c5/infodetail/60f896f6-e2f8-4b58-bb0d-3a9dc86349e0.html" target="_blank" >红牛已经找到足够的信?准备挑战法拉利迈凯轮</a></li> <li class="xxp"><span class="blue">2010-03-31</span><a href="/html/d5ce48c9-c3b5-40ed-9997-ce1e541ed5c5/infodetail/f9bdd54b-746d-4570-9e8c-dab4542cf6ae.html" target="_blank" >旧仇未报又添新恨 舒米阿隆索澳洲恩仇记</a></li> <li class="xxp"><span class="blue">2010-03-16</span><a href="/html/d5ce48c9-c3b5-40ed-9997-ce1e541ed5c5/infodetail/2bc2e481-dd19-453b-9d92-64b3c032ac54.html" target="_blank" >车手集体批评F1变得乏味 迈凯轮牵头要求火速改规则</a></li> <li class="xxp"><span class="blue">2010-02-04</span><a href="/html/d5ce48c9-c3b5-40ed-9997-ce1e541ed5c5/infodetail/b372b969-2eee-48fa-9efd-f40148e9b0ac.html" target="_blank" >F1瓦伦西亚试车落幕:阿隆索再创新高 奔驰承认不足</a></li> <li class="xxp"><span class="blue">2009-12-29</span><a href="/html/d5ce48c9-c3b5-40ed-9997-ce1e541ed5c5/infodetail/cea058bd-f9d2-460b-8bf0-9ed3d923ecaa.html" target="_blank" >舒马赫预计一月首披银袍亮?奔驰首款新车同台发布</a></li> <li class="xxp"><span class="blue">2009-11-12</span><a href="/html/d5ce48c9-c3b5-40ed-9997-ce1e541ed5c5/infodetail/7958980f-1183-48e8-9a42-6d8fb88d9bb7.html" target="_blank" >阿隆索将出席法拉?009年会 迫于雷诺合同身着便装</a></li> <li class="xxp"><span class="blue">2009-10-17</span><a href="/html/d5ce48c9-c3b5-40ed-9997-ce1e541ed5c5/infodetail/b75dc6f6-6be0-4b6b-a5e6-5efdcad93b39.html" target="_blank" >马萨:我与受伤前没两?能做以前所做的一?/a></li> <li class="xxp"><span class="blue">2009-09-30</span><a href="/html/d5ce48c9-c3b5-40ed-9997-ce1e541ed5c5/infodetail/044a6db3-c3e8-416e-8f5b-06cc57de7510.html" target="_blank" >银箭强烈暗示莱科宁重?承认欠KIMI两个世界冠军</a></li> <li class="xxp"><span class="blue">2009-09-08</span><a href="/html/d5ce48c9-c3b5-40ed-9997-ce1e541ed5c5/infodetail/4d4ba911-8374-4fc7-b2a8-c6ac2d66ee5c.html" target="_blank" >蒙特泽莫罗:选费斯切拉有3点原?法拉利步入正?/a></li> <li class="xxp"><span class="blue">2009-08-25</span><a href="/html/d5ce48c9-c3b5-40ed-9997-ce1e541ed5c5/infodetail/076b379d-5e86-4d6a-86c0-36fc23dd546f.html" target="_blank" >F1欧洲站巴里切罗夺?汉密尔顿换胎故障功亏一?/a></li> <li class="xxp"><span class="blue">2009-08-14</span><a href="/html/d5ce48c9-c3b5-40ed-9997-ce1e541ed5c5/infodetail/b1a02592-4e72-4ab4-9f01-5b1618832b9c.html" target="_blank" >迈克?舒马赫宣布放弃复?F1车王回归终成?/a></li> <li class="xxp"><span class="blue">2009-08-11</span><a href="/html/d5ce48c9-c3b5-40ed-9997-ce1e541ed5c5/infodetail/2281dc47-a99c-4031-a922-734f6b45781d.html" target="_blank" >舒马赫将于本周再次试驾F2007 测试费用需自掏腰包</a></li> <li class="xxp"><span class="blue">2009-07-29</span><a href="/html/d5ce48c9-c3b5-40ed-9997-ce1e541ed5c5/infodetail/bd2c659d-f803-4a17-9c3d-909ac4f22d46.html" target="_blank" >医院宣布马萨暂时脱离生命危险 左眼伤情待详?/a></li> </ul> <div class="dataPage"><div class="showpage">?b> 127</b> ?nbsp;   首页  上一?nbsp; <a href="/html/d5ce48c9-c3b5-40ed-9997-ce1e541ed5c5/infolist/2.html">下一?/a> <a href="/html/d5ce48c9-c3b5-40ed-9997-ce1e541ed5c5/infolist/7.html">尾页</a> 页次?strong><font color=red>1</font>/7</strong>? 20 ??nbsp; 转到?select name='page' size='1' onchange="javascript:LocationHref('/html/d5ce48c9-c3b5-40ed-9997-ce1e541ed5c5/infolist/'+this.options[this.selectedIndex].value+'.html')"> </select></div><a id='locationhref' href='' style='display:none'>reload</a> </div> </div> </div> <div class="right302"> <div style="padding-bottom:3px;"><a href="/html/live/2/1.html"><img src="/images/taifeng.png" /></a></div> <div class="div300b border clearfix"> <h2 class="h2b">新闻搜索</h2> <div style="padding:5px 10px"> ?nbsp; 目:<select id="selCategory" name="selCategory" class="searchborder" style="width:200px;"> </select> </div> <div style="float:left;padding:5px 10px;">关键字:<input id="videokey" class="searchborder" name="videokey" type="text" value="输入关键? /><input type="hidden" id="Statuss" /><input type="hidden" id="Timesss" /></div> <div id="searchvideo" style="margin-top:5px;"></div> </div> <div class="div302" id="expoflash"> </div> <div class="div298 border"> <h2 class="h2 h2bg">本类热点排行</h2> <div class="right1a"> <div class="yellow"><a href="/html/d5ce48c9-c3b5-40ed-9997-ce1e541ed5c5/infodetail/0eb439c0-96e7-4f9a-bb83-67c2d1adfcc9.html" target="_self">莱科宁红色首冠开启F1新纪?新星锋芒掩暗阿隆?/a></div> <a href="/html/d5ce48c9-c3b5-40ed-9997-ce1e541ed5c5/infodetail/0eb439c0-96e7-4f9a-bb83-67c2d1adfcc9.html" target="_self"><img src="/portalips_smb/Library/PUBLIC//ef305b94-1742-4905-8abf-80ec0192f92a.jpg" width="80" height="60" />来自新浪体育消息:F1“车王”舒马赫退役后的首个赛季首场比赛精彩落幕,...<span class="yellow">[详细]</span></a> </div> <ul class="right1b"> <li class="xxp"><span class='one'>2</span><a href="/html/d5ce48c9-c3b5-40ed-9997-ce1e541ed5c5/infodetail/84aac88c-99f6-472d-9018-758a54ce52cf.html" target="_self">意大利站迈凯轮包揽前?阿隆索冠军马萨退...</a></li> <li class="xxp"><span class='one'>3</span><a href="/html/d5ce48c9-c3b5-40ed-9997-ce1e541ed5c5/infodetail/cf6c7c1c-d708-4ea0-b83f-49a053092cb5.html" target="_self">A1各项大奖全部出炉 舒马赫亲自为A1?..</a></li> <li class="xxp"><span >4</span><a href="/html/d5ce48c9-c3b5-40ed-9997-ce1e541ed5c5/infodetail/898c3e28-1880-4175-8037-1d4c6b98c738.html" target="_self">舒马赫领衔足球义?/a></li> <li class="xxp"><span >5</span><a href="/html/d5ce48c9-c3b5-40ed-9997-ce1e541ed5c5/infodetail/b1a02592-4e72-4ab4-9f01-5b1618832b9c.html" target="_self">迈克?舒马赫宣布放弃复?F1车王回归...</a></li> <li class="xxp"><span >6</span><a href="/html/d5ce48c9-c3b5-40ed-9997-ce1e541ed5c5/infodetail/ddc96ced-9284-4639-a63d-04cecb40b50b.html" target="_self">德国站舒马赫法拉利一骑绝?轮胎大战抢戏...</a></li> <li class="xxp"><span >7</span><a href="/html/d5ce48c9-c3b5-40ed-9997-ce1e541ed5c5/infodetail/cdef663b-055d-4c3b-8ba6-f73a9a272a57.html" target="_self">F1西班牙站莱科宁轻取冠?阿隆索退赛科...</a></li> <li class="xxp"><span >8</span><a href="/html/d5ce48c9-c3b5-40ed-9997-ce1e541ed5c5/infodetail/2281dc47-a99c-4031-a922-734f6b45781d.html" target="_self">舒马赫将于本周再次试驾F2007 测试?..</a></li> <li class="xxp"><span >9</span><a href="/html/d5ce48c9-c3b5-40ed-9997-ce1e541ed5c5/infodetail/dc0c5ba0-fc8a-45a5-bcf9-210c7fedf360.html" target="_self">迈凯轮继续测试新版轮毂盖 采用特殊外形?..</a></li> <li class="xxp"><span >10</span><a href="/html/d5ce48c9-c3b5-40ed-9997-ce1e541ed5c5/infodetail/0eb439c0-96e7-4f9a-bb83-67c2d1adfcc9.html" target="_self">莱科宁红色首冠开启F1新纪?新星锋芒?..</a></li> </ul> </div> <div class="div298 border right3"> <h2 class="h2b">本类最新图?/h2> <div class="xxp"><a href="/html/d5ce48c9-c3b5-40ed-9997-ce1e541ed5c5/infodetail/7aa83529-1a4d-4f1f-b6e3-1dba125d9a5b.html" target="_self"><img src="/portalips_smb/Library/PUBLIC//8c7a6ee7-a324-4f05-ac6e-ddf1e1bfdd25.jpg" width="100" height="80" /><br/>我有50%机会...</a></div> <div class="xxp"><a href="/html/d5ce48c9-c3b5-40ed-9997-ce1e541ed5c5/infodetail/24e3297d-321e-4176-9bc8-5d9b9b244ee0.html" target="_self"><img src="/portalips_smb/Library/PUBLIC//667d9289-15df-44df-9fdb-6caa2f3d445e.jpg" width="100" height="80" /><br/>F1德国站阿?..</a></div> <div class="xxp"><a href="/html/d5ce48c9-c3b5-40ed-9997-ce1e541ed5c5/infodetail/4a3c4ed3-d6da-4110-a631-72a1d890bc51.html" target="_self"><img src="/portalips_smb/Library/PUBLIC//4d8b854b-9cf8-4850-92d8-6038b9bd303b.jpg" width="100" height="80" /><br/>欧洲站维泰尔?..</a></div> <div class="xxp"><a href="/html/d5ce48c9-c3b5-40ed-9997-ce1e541ed5c5/infodetail/b787203d-9d32-4fdf-9a0b-d2cb3f743f50.html" target="_self"><img src="/portalips_smb/Library/PUBLIC//8fe78581-0f4d-4484-97bf-586b55788785.jpg" width="100" height="80" /><br/>F1希望从加?..</a></div> </div> </div> </div> </div> <div class="footer white mm"><a href="/html/E8D89D89-E7EF-41A2-B2EA-D0D49BAD1FAE/infodetail/d0267888-604b-4aef-bf3e-8920d9a8895e.html" target="_blank">关于我们</a> - <a href="/html/8EB01B73-AB49-4477-9607-26A2349AB1AC/infodetail/59bdba48-958f-48ec-be59-a977d491638b.html" target="_blank">联系我们</a> - <a href="#">网站律师</a> - <a href="//www.e3qaw.cn/" title="11ѡ">11ѡ</a> - ?<a href="/sitemap.html" target="_blank">网站地图</a></div> <div class="divBg mmImport"> <div class="bottom clear">沪ICP?6047719?您是?script type="text/javascript" src="//soweather.com/Wicresoft.WebSiteConfig.Web/VisitorCount.aspx"></script>个访问?br> Copyright 上海市气象局 All Rights Reserved?010-2011)版权所?复制必究<br> 客服邮箱:soweatherservice!smb.gov.cn 投稿邮箱:soweatherservice!smb.gov.cn<br> 郑重声明:使用本站天气信息,请与本站联系获取天气信息使用授权</div> </div> <div class="bottomBG"></div> <!--页面最后更新时间:2011-3-22 22:53:22--> <div style="display:none"></div> </div> <li><a href="//www.e3qaw.cn/2ue78/4676126.html ">˿·ϵѾϽʢ ɫƬѾ </a> 2019-06-18</li> <li><a href="//www.e3qaw.cn/448784/76669725.html ">һܲԭٴйܸɲнչ </a> 2019-06-18</li> <li><a href="//www.e3qaw.cn/9zx831/33356124.html ">־40ڣơָ ˱롶־ǽ </a> 2019-06-06</li> <li><a href="//www.e3qaw.cn/1xd989/39944423.html ">ʱ꡶طӫ һ˷з </a> 2019-06-06</li> <li><a href="//www.e3qaw.cn/hl3662/79763822.html ">ҵͣҼҵϰ飬ϱ¼֧£ҪʮӣȫľͳˡǸ߿Ƽ </a> 2019-05-26</li> <li><a href="//www.e3qaw.cn/79p441/87142521.html ">ط籭 ħץ </a> 2019-05-24</li> <li><a href="//www.e3qaw.cn/79v751/85682820.html ">Լ Сֻ˾˽ת </a> 2019-05-23</li> <li><a href="//www.e3qaw.cn/gd2428/4561719.html ">Щ˵Ķˡ </a> 2019-05-23</li> <li><a href="//www.e3qaw.cn/428691/67774618.html ">ظ@֮Ҫ߼ῴƪӣ </a> 2019-04-28</li> <li><a href="//www.e3qaw.cn/85z685/9443517.html ">еٶֱԲĻ </a> 2019-04-28</li> <li><a href="//www.e3qaw.cn/g20989/7171416.html ">++練¶ </a> 2019-04-25</li> <li><a href="//www.e3qaw.cn/5p1653/33417615.html ">˰ÿ5000Ԫ½ </a> 2019-04-25</li> <li><a href="//www.e3qaw.cn/61b833/35669614.html ">żþ½ ӫഺϢ </a> 2019-04-10</li> <li><a href="//www.e3qaw.cn/0kg66/2764313.html ">Ļʵչ </a> 2019-04-04</li> <li><a href="//www.e3qaw.cn/33x170/11193912.html ">ʱƽŷ÷λĹؼ </a> 2019-04-04</li> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?f7a6bc378844a5df707c414e6b6fea33":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?f7a6bc378844a5df707c414e6b6fea33"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <a href="//mfdqwn.com.cn" target="_blank">661</a>| <a href="//www.snrtsp.tw" target="_blank">931</a>| <a href="//tljidd.com.cn" target="_blank">173</a>| <a href="//www.hkxlzc.tw" target="_blank">310</a>| <a href="//byegbd.com.cn" target="_blank">166</a>| <a href="//www.mkyglv.tw" target="_blank">544</a>| <a href="//bvsoak.com.cn" target="_blank">351</a>| <a href="//www.ytrtnc.tw" target="_blank">787</a>| <a href="//qbvvlm.com.cn" target="_blank">567</a>| <a href="//www.jyhws.com" target="_blank">589</a>| </body> </html>